Сочка Іван Михайлович

0

Місце роботи: Греблянська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того хто дає хабара будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.
Вид покарання (стягнення): Сочка Івана Михайловича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 ч.2 КК України, та призначити йому покарання із застосуванням ч.1 ст.69 КК України, перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції частини статті за цей злочин у виді штрафу у розмірі 3 400 ( три тисячі чотири сто ) гривень та ч.2 ст.69 КК України, без позбавлення права обіймати певні посади та без конфіскації майна.
Дата судового рішення: 2012-04-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.