Андрейковець Павло Адамович

0

Місце роботи: Краснодонська міська рада
Посада: начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Склад корупційного правопорушення: Службове недбалість, тобто неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного до них відносини, яке заподіяло шкоду охоронюваним законом державним інтересам у вигляді тяжких наслідків.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Андрейковець П.А. від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, установивши йому випробний термін 1 (один) рік. На підставі ст. 76 КК України покласти на Андрейковец П.А. обов'язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органа кримінально-виконавчої системи, повідомляти органі кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання.
Дата судового рішення: 2012-08-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.