Петров Віктор Миколайович

0

Місце роботи: ВДАІ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара, тобто одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України засудженого Петрова Віктора Миколайовича звільнити від відбування призначеного судом покарання, якщо він протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов’язки. Зобов’язати засудженого Петрова Віктора Миколайовича повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи та періодично з`являтись в цей орган для реєстрації.
Дата судового рішення: 2012-11-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.