Оліщук Володимир Іванович

0

Місце роботи: Чаплинський РВ УМВС України в Херсонській області
Посада: в.о. начальника сектору дільничих інспекторів міліції
Склад корупційного правопорушення: Порушення обмежень щодо використання службового становища
Вид покарання (стягнення): Визнати Оліщука Володимира Івановича винним у скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ч.1 ст.172 –2 КУпАП та накласти на нього штраф у розмірі 850 ( вісімсот п’ятдесят) гривень на користь держави. Стягнути з нього на користь держави безпідставне збагачення у розмірі 250 (двісті п’ятдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-05-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.