Богова Руслана Григорівна

0

Місце роботи: Державна установа «Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України»
Посада: завідуюч лабораторією первинного та елітного насінництва
Склад корупційного правопорушення: Богова Руслана Григорівна будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату за рахунок державного бюджету та відноситься до посадових осіб вказаних в п.п. «а» п.2 ч.1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та є суб’єктом відповідальності за корупційні порушення не надала за місцем роботи декларацію про майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік за формою, передбаченою законодавством.
Вид покарання (стягнення): Богову Руслану Григорівну, визнати винною у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 1726 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-11-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.