Бєлєцький Володимир Іванович

0

Місце роботи: ТОВ «Стройінвест»
Посада: Заступник генерального директора
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто, неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного до них ставлення, яка завдала істотної шкоди інтересам держави .
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 75, 76 КК України звільнити Бєлєцького Володимира Івановича, від відбувння призначеного покарання з випробним терміном на ДВА роки, якщо він протягом випробного терміну не вчинить нового злочину, зобов'язавши його періодично бути для реєстрації в органі кримінально-виконавчої системи за місцем свого проживання.
Дата судового рішення: 2012-11-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.