Нуррулін Мінулле Ахатович

0

Місце роботи: Філія «Вознесенський райавтодор»
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей
Вид покарання (стягнення): Нурруліна Мінуллу Ахатовича визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в сумі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень з позбавленням права обіймати посади пов'язані з управлінням підприємством строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-10-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.