Кабко Олександр Миколайович

0

Місце роботи: Кам’янсько-Дніпровська міська рада
Посада: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Склад корупційного правопорушення: За липень та серпень 2011 року заступник голови Кам’янсько-Дніпровської міської ради Кабко О. М. в порушення вимог діючого законодавства України, незаконно одержав матеріальні блага у вигляді премії на загальну суму 1818 грн. 06 коп. Таким чином, підстави для нарахування та виплати премії Кабку О. М. за липень-серпень 2011 року відповідно до Постанови КМУ № 268 від 09. 03. 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» відсутні.
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Кабка Олександра Миколайовича у вчиненні адміністративного корупційного діяння, передбаченого ст. 6 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», ст. 172-2, ч.1 КУпАП та призначити йому адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 1818 грн. 06 коп. в прибуток держави
Дата судового рішення: 2012-07-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.