Нелуп Євген Павлович

0

Місце роботи: Управління Пенсійного фонду України в Харківському районі Харківської області
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Допустив порушення обмежень щодо використання службового становища та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США, в якості винагороди за надання дозволу на розміщення Болховським Дмитром Вікторовичем рекламного банеру на фасаді будівлі Управління Пенсійного фонду України в Харківському районі Харківської області
Вид покарання (стягнення): Нелупа Є.П. визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 172-2 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в сумі 8500 (вісім тисяч п’ятсот) грн. з конфіскацією в дохід держави незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру –грошових коштів у розмірі 500 (п’ятсот) доларів США.
Дата судового рішення: 2012-05-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.