Харишин Ірина Михайлівна

0

Місце роботи: Державна установа "Центр охорони здоров'я тварин у м. Києві"
Посада: провідний лікар ветеринарної медицини-епізоотолог
Склад корупційного правопорушення: Харишин І.М., будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, використала свої повноваження та пов»язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди, неправомірно надавши перевагу Лобан Ю.М. у зв»язку з прийняттям рішення та підготовкою ветеринарного свідоцтва за формою № 1 від 29.04.2012 року, ветеринарних паспортів, до яких внесла завідомо неправдиві відомості, чим порушила обмеження щодо використання службового становища, встановлені п. 4 ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції».
Вид покарання (стягнення): Визнати Харишин Ірину Михайлівну винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 172-2 ч. 1 КУпАП та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень з кофіскацією в дохід держави незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру у розмірі 480 (чотириста вісімдесят) гривень, які зберігаються у камері речових доказів прокуратури Печерського району м. Києва.
Дата судового рішення: 2012-06-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.