Літовченко Борис Іванович

0

Місце роботи: КСП «Марківське»
Посада: голова комісії з реформування та голова ліквідаційної комісії
Склад корупційного правопорушення: Неналежно виконував свої службові обов’язки і в період з 01.04.2009 р. по 01.01.2012 р., а саме не подавав до Марківського відділення Старобільської МДПІ розрахунки плати за землю.
Вид покарання (стягнення): Визнати Літовченка Бориса Івановича винним у скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Призначити Літовченку Борису Івановичу покарання за цим законом у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 4250 /чотири тисячі двісті п'ятдесят/ гривень.
Дата судового рішення: 2012-08-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.