Сиротюк Оксана Петрівна

0

Місце роботи: Дубенківська сільська рада
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Сиротюк О.П., використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, умисно, повторно привласнила та розтратила чуже майно, а саме кошти Дубенківської сільської ради Монастириського району Тернопільської області.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену Сиротюк О.П. від призначеного покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю 1(один) рік. На підставі ст. 76 КК України покласти на засуджену Сиротюк О.П. обов’язок не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.
Дата судового рішення: 2012-10-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.