Бобик Сергій Андрійович

0

Місце роботи: НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області
Посада: експерт сектору комплексного дослідження транспортних засобів відділу інженерно-технічних та економічних досліджень
Склад корупційного правопорушення: Порушив обмеження щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди.
Вид покарання (стягнення): Бобик Сергія Андрійовича визнати винним у скоєнні правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172-2 Кодексу України про адміністративне правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2012-08-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.