Токар Олександр Геннадійович

0

Місце роботи: Казанківський районний відділ УМВС України в Миколаївської області
Посада: старший слідчий
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою хабара за невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, поєднане з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): Із застосуванням ст. 69 КК України до 3 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням функцій представника влади строком на 3 роки з конфіскацією 1/2 частини належного йому майна.
Дата судового рішення: 2011-10-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.