Шокотько Стелла Юріївна

0

Місце роботи: Приморська райадміністрація Одеської міської ради
Посада: Завідувач відділу у справах культури,сім’ї , молоді й фізичної культури
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою в якому б то не було виді хабара за виконання в інтересах того, що дає хабар якої-небудь дії з використанням наданого йому службового становища, по попередній змові групою осіб
Вид покарання (стягнення): Шокотько Стеллу Юріївну визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 ч.2 КК України й призначити їй покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна з позбавленням права займати посади пов'язані з державною службою строком на 1 (один) рік. У відповідності зі ст. 75 КК України, звільнити Шокотько Стеллу Юріївну від відбування призначеного основного покарання з випробуванням строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-09-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.