Жученко Василь Іванович

0

Місце роботи: Черкаська районна рада VI скликання
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Жученко Василь Іванович, будучи членом комісії з питань екології та використання природних ресурсів і депутатом Черкаської районної ради VI скликання та згідно п. «б»п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»являється суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, на якого покладено обов’язок, подачі у строк до 01.04.2012 року декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового контролю, що передбачено п. 1 ст. 12 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», станом на 21.08.2012року не подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до Черкаської районної ради у вказаний строк.
Вид покарання (стягнення): Притягнути до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією Жученко Василя Івановича та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 170,00 гривень в прибуток держави.
Дата судового рішення: 2012-09-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.