Соколов Олександр Федорович

0

Місце роботи: ВАТ трест «Краснодоншахтострой»
Посада: голова правління.
Склад корупційного правопорушення: Безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць, а також, отримання службовою особою хабара у великих розмірах, за виконання в інтересах того, хто дає хабар дій з використанням наданої йому влади та службового становища
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити Соколову Олександру Федоровичу остаточне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно – розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків в усіх галузях виконавчої влади строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна. На підставі ст.75 КК України, Соколова О.Ф. звільнити від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку – два роки – не скоїть нового злочину
Дата судового рішення: 2012-09-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.