Дащенко Микола Олександрович

0

Місце роботи: Білогірська районна державна адміністрація
Посада: начальник відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури
Склад корупційного правопорушення: Дащенко М.О. обіймаючи посаду начальника відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Білогірської районної державної адміністрації, будучи членом комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою, достовірно знаючи, що на земельній ділянці ним вже збудований гараж, 15.05.2012 р. підписав собі позитивний висновок №75/06-13/264 про узгодження проекту землеустрою з відведенням земельної ділянки, для будівництва індивідуального гаражу. При цьому, у графі №6 даного проекту зазначено про відсутність забудови на земельній ділянці.
Вид покарання (стягнення): Апеляцію Дащенко Миколи Олександровича – залишити без задоволення. Постанову Білогірського районного суду АРК від 21 серпня 2012 року – залишити без змін. Постановою Білогірського районного суду АРК від 21 серпня 2012 року, Дащенко М.О. притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 172-7 КУпАП до штрафу 340 грн.
Дата судового рішення: 2012-09-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.