Гришанов Сергій Васильович

0

Місце роботи: підприємство «Макіїввугілля» ВП «Шахтоуправління імені В.І. Леніна»
Посада: начальник дільниці ГКР-2
Склад корупційного правопорушення: Порушення Гришановим С.В. обмежень щодо роботи близьких осіб.
Вид покарання (стягнення): Гришанова Сергія Васильовича визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172 -7 Кодексу України про адміністративні правопорушення і піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу розміром 340 ( триста сорок ) гривень на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-08-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.