Андрійчук Ігор Миколайович

0

Місце роботи: Великомолодьківська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Андрійчук І.М. будучи сільським головою с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району, уповноваженою особою на виконання функцій держави, посадовою особою органів місцевого самоврядування 4 категорії 8 рангу, порушив обмеження передбачені п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди при наступних обставинах: в період липня-серпня 2011 року, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби та в порушення вимог п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», п. 2.4 Положення про преміювання працівників апарату сільської ради, умисно, з корисливих мотивів відповідно до розпоряджень сільського голови Великомолодьківської сільської ради № 72 від 18.07.2011 року, № 75 від 21.07.2011 року та № 84 від 22.08.2011 року, які сам особисто підписав, без відповідного рішення сесії Великомолодьківської сільської ради отримав за липень 2011 року матеріальну допомогу в сумі 3450 грн., премію в сумі 292,60 грн. та премію за серпень 2011 року в сумі 253, 80 грн.
Вид покарання (стягнення): Рішенням Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області від 05 жовтня 2011 року визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-2 ч. 2 КУпАП України та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 2 555 (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят п’ять) грн. Апеляційний суд Житомирської області від 09 листопада 2011 року постановив: апеляційну скаргу Андрійчука Ігоря Миколайовича залишити без задоволення, а постанову Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області від 05 жовтня 2011 року щодо нього без змін.
Дата судового рішення: 2011-11-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.