Машкевич Ольга Григорівна

0

Місце роботи: Цибулівська сільська рада Великомихайлівського району
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Машкевич Ольга Григорівна, являючись депутатом Цибулівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області, тобто депутатом місцевої ради, будучи суб"єктом відповідальності за корупційні правопорушення, достовірно знаючи, що зобов"язана до 01.04.2012 року подати до Цибулівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області декларацію про майно, доходи, видатки та зобов"язання фінансового характеру за 2011 рік, про що у березні 2012 року під час зборів депутатам сільської ради оголовила сільський голова Цибулівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області Скрипнік О.І., умисно, всупереч ч.1 ст.12 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", станом на 05.09.2012 року таку декларацію до сільської ради не подала, не будучи при цьому у відпустці у зв"язку з вагітністю та пологами або по догляду за дитиною, тимчасово непрацездатною, не перебуваючи за межами України та не знаходячись під вартою, чим порушила вимоги ч.1 ст.12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»та здійснила правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Визнати Машкевич Ольгу Григорівну, 06 червня 1982 року народження, уродженку с. Поліно-Осипенкове Великомихайлівського району Одеської області, мешканку с. Поліно-Осипенкове вул. Чапаєва, буд.35 Великомихайлівського району Одеської області, працюючу на посаді завідувача Поліно-Осипенківського сільського клубу Цибулівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області, депутата Цибулівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області шостого скликання, винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП. Накласти на Машкевич Ольгу Григорівну адміністративне стягнення у вигляді адміністративного штрафу в сумі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-09-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.