Філіпов Олександр Ромуальдович

0

Місце роботи: Лазірківське зерносховище ТОВ «Агрострой»
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Філіпов О.Р., як суб'єкт корупційного діяння, у порушення встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з чим можливостей з одержання за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП, оскільки він, діючи у власних корисних інтересах, використовуючи свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості,в порушення вимог ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидії корупції» вимагав та отримав від Голобородька А.М. неправомірну вигоду у якості грошових коштів в сумі 500 грн.
Вид покарання (стягнення): Філіпова Олександра Ромуальдовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП і накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.
Дата судового рішення: 2012-09-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.