Ісаєв Сергій Володимирович

0

Місце роботи: Адвокат
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Дав хабар особі, що займає відповідальне становище
Вид покарання (стягнення): Ісаєва Сергія Володимировича визнати винним за ч.4 ст.369 КК України та із застосуванням ст.69 КК України призначити покарання у вигляді трьох років позбавлення волі в кримінально-виконавчому установі без конфіскації майна. В силу ст.55 КК України позбавити Ісаєва Сергія Володимировича права займатися адвокатською діяльністю строком на один рік.
Дата судового рішення: 2012-08-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.