Панасюк Тетяна Миколаївна

0

Місце роботи: ЖБК «Індикатор-12»
Посада: голова правління
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Панасюк Тетяну Миколаївну визнати винною у вчиненні злочину передбаченому ст. 364-1 ч.2 КК України і призначити її покарання за цією статтею у виді 6800 (шість тисяч вісімсот) грн. штрафу, що становить чотириста неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади пов»язанні з організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-05-21
Номер судового рішення: 2608/5890/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.