Мамчур Андрій Меркурійович

0

Місце роботи: Вишгородоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів Лановецького району Тернопільської області
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Мамчур А.М. вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП, тобто несвоєчасно подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, подання якої передбачено частиною першою статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Вид покарання (стягнення): Мамчура Андрія Меркурійовича визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП, і накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-04-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.