Мартинюк Інна Анатоліївна

0

Місце роботи: ПП « Віват-Енерго»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Мартинюк І.А. неналежним чином виконувала службові обов'язки директора ПП « Віват-Енерго», передбачені законодавством і статутом підприємства, внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріального збитку ПП ПКФ «Санрайс»у сумі 1023408,94 гривень, що більш ніж в 250 раз перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян установлений на момент вчинення злочину.
Вид покарання (стягнення): Мартинюк Інну Анатоліївну визнати винною в злочині, передбаченому ч.2 ст. 367 КК України й призначити їй покарання у вигляді 3 роки позбавлення волі, з позбавленням права займатися господарською діяльністю на три роки. На підставі ст. 75 КК України Мартинюк І.А. від основного призначеного покарання звільнити, з випробуванням 2 роки.
Дата судового рішення: 2012-06-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.