Дудник Григорій Іванович

0

Місце роботи: Суворівський РВ ГУМВС України в Одеській області
Посада: слідчий СВ
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара посадовою особою, що займає відповідальне положення, за виконання в інтересах третьої особи якої-небудь дії з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): Дудник Григорія Івановича визнати винним по частині 2 ст. 368 КК України ( у редакції 2001 року) призначити йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки й конфіскацією всього особисто приналежного йому майна. На підставі ст. 54 КК України –позбавити Дудника Г.І. спеціального звання –капітан міліції.
Дата судового рішення: 2012-06-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.