Мацяка Анатолій Никифорович

0

Місце роботи: Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень
Посада: бригадир лісу на ст. Гречани лінії обслуговування ст. Деражня –ст. Хмельницький
Склад корупційного правопорушення: Розтрата чужого майна, яке було ввірене та перебувало у віданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України звільнити Мацяку А.Н. від відбування основного покарання з випробовуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік 6 місяців.
Дата судового рішення: 2012-07-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.