Батинський Андрій Васильович

0

Місце роботи: Вовчанська гімназія № 1 Вовчанської РА Харківської області
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Директор Вовчанської гімназії № 1 Вовчанської РА Харківської області Батинський А.В., допустив порушення встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Батинського Андрія Васильовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП та піддати адміністративному стягненню за ч. 1 ст. 172-2 КУпАП –штрафу у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. 00 коп. без конфіскації незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2012-08-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.