Дружинін Світозар Віталійович

0

Місце роботи: Національний технічний університет України «Київського політехнічного інституту»
Посада: начальник факультету військового інституту телекомунікацій та інформатизації
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов»язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Вид покарання (стягнення): Визнати Дружиніна Світозара Віталійовича винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172 -2 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі 4250 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди в сумі 696 грн. 36 коп.
Дата судового рішення: 2012-05-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.