Дульський Віталій Олегович

0

Місце роботи: Ліквідаційна комісія державного підприємства «шахта ім. С.М. Кірова »
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Дульський В.О., будучи особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, умисно протиправно отримав неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах особи, що передає таку вигоду, з'єднаному з її вимаганням.
Вид покарання (стягнення): Дульського Віталія Олеговича визнати винним і призначити йому покарання за ст. 368-4 ч. 4 Україна у вигляді штрафу в розмірі дванадцяти тисяч неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян Україні (204000 гривень) в доход держави, із застосуванням ст. 69 ч.2 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна
Дата судового рішення: 2012-03-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.