Барсегян Паруйр Анушаванович

0

Місце роботи: ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд»
Посада: генеральний директор
Склад корупційного правопорушення: Складання та видача службовою особою завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): Барсегяна Паруйра Анушавановича визнати винним у вчиненні злочину за ст.366 ч.1КК України і призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі двохсот п’ятидесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4 250 грн., в дохід держави із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк 2 роки.
Дата судового рішення: 2012-04-12
Номер судового рішення: 1-1224/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.