Лебедєва Ольга Леонідівна

0

Місце роботи: Ровеньковський професійний ліцей
Посада: майстер виробничого навчання
Склад корупційного правопорушення: Пособництво в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб; пособництво в службовій підробці, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; пособництво у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю скоєних злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити Лебедєву Ольгу Леонідівну -4 (чотири) роки позбавлення волі, із застосуванням ст. 69 КК Україна без позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Відповідно до ст. 75 КК України Лебедєву Ольгу Леонідівну від відбування призначеного покарання звільнити з випробуванням на 2 (два) роки
Дата судового рішення: 2012-04-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.