Оксенчук Анатолій Федорович

0

Місце роботи: Державне підприємство «Завод Прапор»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Оксенчук А.Ф. одержав хабар за виконання в інтересах того, хто дає хабар, дії з використанням службового становища.
Вид покарання (стягнення): Оксенчука Анатолія Федоровича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, призначивши покарання у виді штрафу в сумі 8500 (вісім тисяч п’ятсот) гривень з позбавленням права обіймати посади пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік.
Дата судового рішення: 2012-07-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.