Шевченко Сергій Леонідович

0

Місце роботи: Кам’янська ВК №101
Посада: молодший інспектор відділу нагляду і безпеки
Склад корупційного правопорушення: Шевченко С.Л., достовірно знаючи про встановленні статтею 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»заборони використовувати свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості у зв’язку із одержанням неправомірної вигоди для себе, будучи відповідно до ст.4 ч.1 п.1 пп. «д»Закону, суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, оскільки займає посаду, яка відноситься до молодшого начальницького складу органів Державної кримінально виконавчої служби, діючи умисно, будучи обізнаним у антикорупційному законодавстві, вступив у позаслужбові стосунки із засудженим Сушком О.В., з метою вчинення певних дій в його інтересах, що мали прояв у доставлянні на охороняєму територію Кам’янської ВК №101 та подальшої передачі останньому забороненого на території виправної установи предмету, а саме мобільного телефону, чим порушив встановлені законом обмеження щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей, та прийняв від засудженого Сушка О.В. обіцянку про прийняття у майбутньому для себе неправомірної грошової вигоди у розмірі 200 грн., що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Шевченка Сергія Леонідовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у poзмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 850 грн.
Дата судового рішення: 2012-05-17
Номер судового рішення: 0805/2294/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.