Панасенко Галина Борисівни

0

Місце роботи: Південна міжрайонна державна податкова інспекція в м. Кривому Рогу
Посада: Начальник
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою й службовим становищем, тобто навмисного, в інших особистих інтересах і інтересах третіх осіб, використання посадовою особою влади й службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяли істотну шкоду державним інтересам, вчинене працівником правоохоронного органа.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. ст. 75 КК України звільнити засуджену Панасенко Г.Б. від відбування основного покарання з випробуванням строком на ДВА (2) роки ШІСТЬ (6) місяців. На підставі п.п. 2, 3, 4 ст. 76 КК України, покласти на засуджену Панасенко Г.Б. обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органа кримінально — виконавчої інспекції, повідомляти орган кримінально — виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з’являтисядля реєстрації в кримінально –виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2012-06-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.