Лаба Вадим Миколайович

0

Місце роботи: Красилівська районна державна адміністрація
Посада: головний спеціаліст-юрисконсульт управління агропромислового розвитку
Склад корупційного правопорушення: Лаба Вадим Миколайович, працюючи з 31.10.2011 головним спеціалістом-юрисконсультом управління агропромислового розвитку Красилівської районної державної адміністрації, будучи державним службовцем VІ категорії 12 рангу, який отримує заробітну плату з державного бюджету, протиправно порушив обмеження, а саме в порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції”, достовірно знаючи, що державним службовцям заборонено займатись іншою оплачуваною діяльністю, у робочі дні займався переганянням автомобілів через державний кордон в Україну, за що отримував грошові кошти.
Вид покарання (стягнення): Накласти на Лаба Вадима Миколайовича адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-04-25
Номер судового рішення: 2209/1267/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.