Хіля Сергій Вікторович

0

Місце роботи: військова частина А 4249
Посада: помічник начальника частини матеріально-технічного забезпечення
Склад корупційного правопорушення: Хіля С.В., обіймаючи посаду помічника начальника частини матеріально-технічного забезпечення військової частини А 4249, тобто будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, будучи суб’єктом корупційного правопорушення відповідно до пп. «г»п.1 ч.1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, з метою отримання неправомірної вигоди, порушив обмеження, передбачені статтею 6 цього Закону, одержав безоплатно військове майно – дизельне пальне «3»-0,2-45 у кількості 200 літрів, чим завдав державі в особі військової частині А 42-49 збитки на загальну суму 1422 грн., а також отримав неправомірну вигоду на суму 439 грн. 30 коп. у вигляді послуги по перевезенню особистих речей, крім того використовуючи службові повноваження та пов’язані з цим можливості залучив до перевезення особистих речей свого підлеглого військовослужбовця.
Вид покарання (стягнення): Хіля Сергія Вікторовича визнати винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 172- 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700,00 грн (Одна тисяча сімсот грн. 00 коп.).
Дата судового рішення: 2012-04-17
Номер судового рішення: 106/4655/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.