Холявко Віра Никифорівна

0

Місце роботи: СП «Шахта «Єнакіївська»
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Холявко В.Н., порушуючи обмеження щодо роботи близьких осіб, достовірно знаючи, що в її безпосередньому підпорядкуванні знаходиться економіст 1-ї категорії Болотова Н.Л., яка є її донькою, тобто близькою особою, не виконала вимоги закону та не усунула обставини, які порушують цю норму закону, у зв'язку з чим між ними виникла суперечність між особистими інтересами та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень, тобто конфлікт інтересів.
Вид покарання (стягнення): Холявко Віру Никифорівну визнати винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.172-7 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі 170 грн.
Дата судового рішення: 2012-04-09
Номер судового рішення: 0554/2258/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.