Піхлер Василь Васильович

0

Місце роботи: Лісництво ім.Морозова ДП «Мукачівське ЛГ»
Посада: майстер лісу.
Склад корупційного правопорушення: Піхлер В.В., обіймаючи посаду старшого майстра лісу лісництва ім.Морозова ДП «Мукачівське ЛГ», будучи суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення, згідно підпункту ж) пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», з 25.07.2011 року по даний час зареєстрований у органах виконавчої влади як фізична особа –підприємець та здійснює підприємницьку діяльність
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 (вісімсот пятдесят) гривень 00 копійок.
Дата судового рішення: 2012-04-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.