Маслияк Богдан Олексійович

0

Місце роботи: Тернопільський Національний економічний університет
Посада: завідувач кафедри інтелектуалізованих інформаційних технологій.
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара, тобто одержання службовою особою в будь –якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.
Вид покарання (стягнення): Маслияк Богдана Олексійовича визнати винним за ст. 368 ч. 1 КК України і обрати покарання у виді штрафа в сумі 12 750 ( двінадцять тисяч сімсот п»ятдесять ) гривень, (750 мінімумів доходів громадян) на підставі ч.2 ст. 69 КК України, – без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 1 п. «є»Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року № 660 –VІ , Маслияк Богдана Олексійовича звільнити від відбування обраного покарання
Дата судового рішення: 2011-12-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.