Луценко Олена Іванівна

0

Місце роботи: Комунальний заклад «Палац культури «Хортицький»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара, тобто одержання службовою особою хабара за виконання в інтересах дії, що дає хабар якого-небудь, з використанням службового становища.
Вид покарання (стягнення): Визнати винною Луценко Олену Іванівну у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 ч.1 КК України й призначити їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень без позбавлення права займати керівні посади.
Дата судового рішення: 2012-05-15
Номер судового рішення: 1/0825/293/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.