Бабіч Микола Іоновича

0

Місце роботи: Горлівська виконавча дирекція з ліквідації шахт ДП «Донвуглересруктуризація»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів.
Вид покарання (стягнення): Бабіч Миколу Іоновича піддати адміністративному стягненню за ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу у дохід держави в сумі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-05-04
Номер судового рішення: 3/0521/445/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.