Хорошева Галина Юріївна

0

Місце роботи: Комунальне підприємство «Злагода»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Отримання посадовою особою хабара поєднане з його вимаганням.
Вид покарання (стягнення): Хорошеву Галину Юріївну визнати винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 КК України і призначити їй основне покарання, з застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі, із звільненням на підставі ст. 75 КК України від призначеного покарання, з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку терміном 3 (три) роки не вчинить нового злочину. Призначити Хорошевій Галині Юріївні додаткове покарання у вигляді позбавлення права на підприємствах, установах, організаціях обіймати посади, пов’язані з розпорядженням та зберіганням фінансових та товарно –матеріальних цінностей строком на 3 (три) роки, на підставі ст. 69 КК України, без конфіскації майна.
Дата судового рішення: 2012-05-07
Номер судового рішення: 1-106/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.