Прінько Тетяна Андріївна

0

Місце роботи: Філія ПАТ «Імексбанк»
Посада: економіст першої категорії відділення №1.
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Прінько Тетяну Андріївну визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України, та призначити покарання за вказаною статтею Закону у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно –розпорядчих чи адміністративно –господарських обов’язків строком на 2 роки.На підставі ст.75 КК України звільнити Прінько Тетяну Андріївну від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням — з іспитовим строком на 2 роки.
Дата судового рішення: 2012-04-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.