Колинецький Михайло Михайлович

0

Місце роботи: Сільська рада с.Верхній Майдан
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Колинецький М.М., будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування, при виявленні корупційного правопорушення не вжив у межах своїх повноважень, передбачених законом заходів.
Вид покарання (стягнення): Стягнення у вигляді 1000 грн. штрафу
Дата судового рішення: 2012-07-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.