Позняк Володимир Зіновійович

0

Місце роботи: Надвірнянсько-Богородчанський ОРВК Івано-Франківської області
Посада: заступник військового комісара.
Склад корупційного правопорушення: Позняк В.З. будучи службовою особою одержав хабар за виконання в інтересах того, хто дав хабар, дій з використанням наданого йому службового становища у значному розмірі.
Вид покарання (стягнення): Позняка Володимира Зіновійовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.368 ч.2 КК України і призначити йому покарання – 17000 гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності на строк 2 роки.
Дата судового рішення: 2012-06-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.