Тімченко Валерій Леонідович

0

Місце роботи: ПП «КанБан Агробуд»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Тімченко В.Л., будучи службовою особою, працюючи на посаді директора ПП «КанБан Агробуд», який, згідно Статуту приватного підприємства «КанБан Агробуд»від 25 вересня 2008 року, безпосередньо здійснює керівництво підприємством і забезпечує його діяльність за призначенням та на якого, відповідно, покладено організаційно — розпорядчі та адміністративно –господарські обов»язки, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, спричинив державним інтересам тяжкі наслідки на суму 206,4 тис. грн.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.75 КК України звільнити засудженого Тімченка Валерія Леонідовича від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов”язки. Відповідно до ст. 76 КК України зобов”язати засудженого Тімченка Валерія Леонідовича не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально – виконавчої інспекції, повідомляти кримінально – виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та періодично з»являтися в кримінально –виконавчу інспекцію для реєстрації.
Дата судового рішення: 2012-03-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.