Іщук Катерина Григорівна

0

Місце роботи: Київська міська клінічна лікарня №7
Посада: заступник головного лікаря.
Склад корупційного правопорушення: Іщук К.Г., обіймаючи з 23.10.2001 р. посаду заступника головного лікаря з поліклінічної частини Київської міської клінічної лікарні №7, будучи згідно пункту 1 ч.1 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», службовою особою, до 1 квітня поточного року не подала за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за встановленою формою, чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП –порушення вимог фінансового контролю щодо необхідності подачі декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік.
Вид покарання (стягнення): Накласти на Іщук Катерину Григорівну адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 170 гривень.
Дата судового рішення: 2012-05-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.