Єрещенко Лариса Вікторівна

0

Місце роботи: Широківська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Єрещенко Л.В., яка є посадовою особою органу місцевого самоврядування четвертої категорії восьмого рангу, порушила обмеження, щодо використання службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей, передбачених ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»від 07 квітня 2011 року, з прийняттям обіцянки одержання за це неправомірної вигоди у розмірі від 100 до 200 гривень від Левчишиної О.Ф. та Ворони О.В. за вирішення питання про нарахування останнім матеріальної допомоги при наданні відпустки без винесення вказаних питань на розгляд сесії Широківської сільської ради.
Вид покарання (стягнення): Єрещенко Ларису Вікторівну визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накласти адміністративне стягнення у виді: адміністративного штрафу у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-05-08
Номер судового рішення: 0804/713/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.